Agenda

11
mei
Jaarvergadering

Op donderdag 11 mei 2017 wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden.

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING

 

Op donderdag 11 mei 2017, aanvang 20.00 uur in M.F.G. Dorpstienden te Ouddorp

 

AGENDA

1.    Opening

2.    Vaststellen agenda

3.    Notulen Algemene Ledenvergadering van 21 april 2016

4.    Ingekomen stukken

5.    Kascommissie

6.    Financieel verslag - Ligt ter inzage in de zaal

7.    Jaarverslagen sporten - Ligt ter inzage in de zaal

8.    Informatie vanuit het bestuur

Pauze

9.    Bestuursleden

Afscheid van bestuursleden:

Mevr. Grinwis, Mevr. Molesteeg en Mevr. Tieleman hebben afgelopen jaar te kennen gegeven te willen stoppen met hun activiteiten binnen de Kriekel, tijdens de jaarvergadering zal er op een gepaste wijze afscheid worden genomen van deze gewaardeerde bestuursleden.

Presentatie nieuwe bestuursleden:
Er zullen nieuwe bestuursleden worden geïntroduceerd om de verschillende sporten te vertegenwoordigen.

 

10. Presentatie nieuwe website  

11.  Contributie aanpassing

12.  Rondvraag

13.  Sluiting

 

N.B. Kandidaatstellingen door anderen dan bestuursleden dienen uiterlijk een week voor de vergadering schriftelijk worden aangemeld bij de voorzitter van het bestuur.